I frames (Intra coded frames)sisekodeeritud kaadrid MPEG-4 standardile vastavas videofailis perioodiliselt esinevad nn võtmekaadrid, mis on kodeeritud iseseisvate terviklike kaadritena nagu JPEG pildid (st ilma naaberkaadrites sisalduvat informatsiooni kasutamata)

Vt. ka B-Frames ja P-Frames