MAC bridgeMAC sild Kohtvõrgusilla alternatiivne nimetus, mis rõhutab asjaolu, et need sillad töötavad OSI mudeli andmelülikihi MAC alamkihis