wave impedancelainetakistus Elektrivälja tugevuse ja magnetvälja tugevuse suhe mingis elektromagnetlaine punktis:

Siin on keskkonna magnetiline läbitavus ja on keskkonna dielektriline läbitavus. Vaakumi lainetakistus on 377 oomi.

Elektri- ja sideliinide lainetakistuseks (karakteristlikuks takistuseks) nimetatakse piki liini leviva pingelaine ja vastava voolulaine amplituudide suhet, kui liinis puuduvad peegeldused. See tähendab, et kui liini lõppu on ühendatud liini lainetakistusega võrdse takistusega aktiivtarbija, siis vooluallika poolt vaadates paistab, nagu oleks tarbija ühendatud vahetult vooluallikaga ning tarbijale antakse edasi kogu vooluallikast liini saadetud võimsus. Koaksiaalkaablite lainetakistus on 50 või 75 oomi, keerdpaarkaablil umbes 100 oomi ja keerutamata lamejuhtmel umbes 300 oomi ehk lähedane vaakumi lainetakistusele.

Lainetakistus ei sõltu kaabli pikkusest, see sõltub ainult kaabli konstruktsioonist ja kasutatud materjalidest