DVB-S (Digital Video Broadcast: Satellite)satelliit-digitelevisioon ETSI DVB standard satelliitide kaudu edastatava digitelevisiooni jaoks. DVB-S signaale edastatakse SHF sagedusalas (3-30 GHz) ja kandevlaine moduleerimiseks kasutatakse QPSK meetodit.

Vt. ka DVB