QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)kvadratuur-faasimodulatsioon Digitaalse faasimodulatsiooni meetod, mida kasutatakse peamiselt andmeedastuseks üle koaksiaalkaabelvõrkude. Kandevlainel võib siiin olla neli erinevat faasi sammuga 90o, mis võimaldab iga sümboliga edastada 2 bitti ja seega paremini ära kasutada koaksiaalkaabli ribalaiust kui näiteks binaarne faasimodulatsioon. Kuna seda meetodit on lihtne tehniliselt teostada ja see on ka suhteliselt mürakindel, siis kasutatakse kvadratuur-faasimodulatsiooni eelkõige andmete saatmiseks ülesvoolu kaabelvõrgu abonendi poolt Internetti

Kvadratuur-faasimodulatsiooni konstellatsioonidiagramm