BPSK (Binary Phase Shift Keying, BiPhase Shift Keying)binaarne faasimodulatsioon, bifaasmodulatsioon Digitaalse sagedusmodulatsiooni meetod, kus nullide ja ühtede edastamiseks kasutatakse kaht vastasfaasis (faasinihkega 180 o) olevat kandevlainet. Praktikas kasutatakse seda meetodit näit. andmete edastamiseks üle koaksiaalkaabelvõrgu. Kuna iga sümboliga edastatakse ainult üks bitt, siis on binaarse faasimodulatsiooni korral sidekanali ribalaiuse kasutamise efektiivsus madalam kui teiste sarnaste meetodite (näit. QPSK või QAM) puhul, kuid see meetod on ka vähem tundlik mürade suhtes

Binaarse faasimodulatsiooni konstellatsioonidiagramm