CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp)külmkatoodiga luminestsentslamp Luminestsentslamp, milles luminofoori ergastamiseks vajalikke elektrone emiteerivat katoodi ei kuumutatata. Külmkatoodiga luminestsentslampe kasutatakse tänapäeval peamiselt ekraani tagantvalgustuseks arvutite, mobiiltelefonide jms. vedelkristallkuvarites ning vedelkristallekraaniga telerites