backlighttagantvalgustus Vedelkristallekraanid ise ei kiirga valgust, vaid ainult pööravad valguse polarisatsioonitasandit, mistõttu nad vajavad välist valgusallikat. Kõige odavam on paigutada ekraani taha peegel, mis peegeldab pealelangeva päevavalguse läbi vedelkristallikihi tagasi (elektronkellade kalkulaatorite jms näidikud). Kui päevavalgust on vähe, kasutatakse ekraani valgustamiseks näit. valgusdioodi. Teine võimalus on paigutada valgusallikas (-allikad) ekraani taha (peegel jääb siis muidugi ära). Arvutikuvarite, vedelkristallekraaniga telerite jt suurte ekraanide juures kasutatakse tagantvalgustuseks tugevat valgust andvaid külmkatoodiga luminestsentslampe, mobiiltelefonides, digikaamerates jt. patareitoitega väikeseadmetes valgusdioode