iSCSI (Internet SCSI)IETF’i poolt standardiseeritud võrguprotokoll, mis võimaldab kasutada SCSI protokolli TCP/IP võrkudes. iSCSI on transpordikihi protokoll ning sellega paralleelselt on transpordikihi protokollidest kasutusel ka SCSI Parallel Interface protokoll ja Fibre Channel protokoll. iSCSI protokolli populaarsus kasvab koos Gigabit Ethernet’i levikuga, sest iSCSI protokollil põhinevate salvestivõrkude ehitamine on juba muutunud odavamaks kui Fibre Channel võrkude ehitamine ning ära jäävad ka Fibre Channel’i ühilduvusprobleemid