SAN (Storage Area Network)kettavõrk, salvestivõrk, andmealavõrk Suurfirmades ühendab kettavõrk palju servereid kokku üheks suureks ühiskasutatavaks salvestiks. Võrreldes sadade serverite eraldi haldamisega muudavad kettavõrgud süsteemihalduse efektiivsemaks. Firma kõigi salvestite käsitlemine üheainsa ressursina teeb hõlpsamaks nii kettaseadmete hooldamise kui ka varukoopiate tegemise planeerimise.

Kettavõrk võimaldab arvutite ja kettaseadmete vahelist andmeedastust sama suure andmekiirusega nagu oleks need vahetult kokku ühendatud. Põhiliseks ühendusviisiks on siin Fibre Channel, mida kasutatakse harilikult SCSI käskude kapseldamiseks. On olemas ka SSA ja ESCON’i tugi.

Kettavõrgud võivad olla kas tsentraalsed või hajutatud. Tsentraalne kettavõrk ühendab suure hulga servereid kettakollektsiooniks, hajutatud kettavõrk seevastu kasutab üht või mitut Fibre Channel’it või SCSI kommutaatorit võrgusõlmede kokkuühendamiseks ühe hoone või territooriumi piires. Kaugühenduste puhul toimub kettavõrgu liiklus üle ATM’i, SONET’i või pimekiu. Et avarii korral tagada täielikku taastumist, kasutatakse topelt- ehk liias-kettavõrke, mis asuvad füüsiliselt eri kohtades ja üks on teise peegliks.

Populaarseks on muutumas kettavõrgu variant IP-salvesti (IP storage), mis võimaldab IP-protokolli kasutavat andmeedastust üle kiire Gigabit Ethernet’i või üle Interneti ükskõik kuhu maailmas