wireless routertraadita ruuter Võrguseade, milles on ühendatud ruuteri ja traadita pääsupunkti funktsioonid. Traadita ruuteril on laivõrguport, mille kaudu toimib internetiühendus, kohtvõrgupordid arvutite külgeühendamiseks kaablite abil ning traadita pääsupunkti antenn (antennid)