ASN (Autonomous System Number)AS-number, autonoomsüsteemi number Ülemaailmselt unikaalne autonoomsüsteemi identifikaator. Näit. Elioni ASN on AS3249, Eesti Panga oma on AS39632 jne.

AS-numbrite ja IP-aadresside süsteemi arendamisega tegeleb IANA, kes jagab AS-numbrid plokkidena välja regionaalsetele internetiregistritele ning AS-numbri saamiseks tuleb pöörduda viimaste poole. Näit. Eesti internetiühenduse pakkujad ja firmad saavad oma AS-numbrid Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia regiooni haldava RIPE NCC käest.

Kuni 2007.a. olid AS-numbrid 16-bitised, st maksimaalne võimalik AS-numbrite arv oli 65536. Kuna need hakkasid otsa lõppema, võeti kasutusele 32-bitised AS-numbrid, mida hakati välja jagama 2008.a. sügisel. Varem välja jagatud AS-numbrid jäävad endisteks