RIPE NCC ( Réseaux IP Européens Network Coordination Centre )Euroopa IP-võrkude võrgukoordinatsiooni keskus Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia regioonis AS-numbrite ja IP-aadresside haldusega tegelev regionaalne internetiregister. See on mittetulunduslik organisatsioon, kuhu võivad kuuluda nii asutused, firmad kui eraisikud. Praegu (jaan. 2009) on selles üle 6000 liikme 70 riigist, mis kuuluvad RIPE NCC teeninduspiirkond