applications linkrakenduslink Arvutiprogramm, mille aluseks on vastendamiseks (mapping) nimetatav EDI protseduur. Rakenduslink võtab välja või sisestab andmeid ärihalduse süsteemi (business management system)