EDA (Electronic Document Authorization)



elektrooniline dokumendiautoriseerimine Sideprotokoll, mis kasutab avaliku võtmega digitaalallkirju elektroonilise allkirja ehtsuse ja ja allkirja omaniku volituste kontrollimiseks