Listserv1986. a. Eric Thomase poolt BITNET-i tarvis välja töötatud postiloendi server. Kui adresseerida e-kiri Listserv’ile, siis saadetakse see automaatselt laiali kõigile postiloendis olevatele aadressidele. Tulemus on sarnane uudisgrupile või foorumile, aga kuna sõnumid antakse edasi e-kirjadena, siis saavad neid lugeda ainult antud postiloendis olevad inimesed. Listserv on L-Soft’i müügitoode. Ka vabavarana kättesaadav Majordomo on postiloendi server