MajordomoUNIX-i süsteemides töötav tasuta postiloendiserver. Kui e-posti sõnum on adresseeritud Majordomo postiloendile, siis saadetakse see automaatselt laiali kõigile loendis leiduvatele aadressidele. Tulemus on samasugune nagu uudisgrupi või foorumi puhul, välja arvatud see, et sõnum läheb ainult loendis olevatele aadressidele ja teised seda ei näe.
Teine populaarne postiloendiserver on Listserv