DSP (2) (Digital Signal Processor)digisignaaliprotsessor, digitaalsignaaliprotsessor Spetsialiseeritud kaasprotsessor digitaalse andmetöötlusega seonduvate arvutuste tegemiseks reaalajas. Arvutite heli- ja videoadapterites kasutatakse digisignaaliprotsessoreid peamiselt kahel põhjusel - esiteks vähendab see keskprotsessori koormust ja teiseks teeb kitsalt spetsialiseeritud protsessor temale usaldatud operatsioone oluliselt kiiremini kui universaalne keskprotsessor. Digisignaaliprotsessoreid leidub digikaamerates, digitelerites, CD-mängijates jpt digiseadmetes

Enamik digisignaaliprotsessoreid on programmeeritavad, st üht ja sama kiipi saab kasutada mitut erinevat liiki informatsiooni töötlemiseks (heli, pilt, video). Digisignaaliprotsessoreid iseloomustavad ülikiired käsujadad, näit. nihe (shift) ja liitmine (add).

Esimese tööstusliku DSP-kiibi tõi turule Texas Instruments ning seda kasutati 1970-ndate lõpus väga populaarses mängus "Speak & Spell"

Vt. ka Digital Signal Processing