adapteradapter Riistvarakomponent, mis võimaldab üht seadet või elektroonikaliidest sobitada teisega.

Arvutites on adapterid sageli valmistatud kaardikujulisena, nii et neid saab sisse pista vastavasse pilusse arvuti emaplaadil. Näit. võrgukaart vahendab informatsiooni, mida vahetavad omavahel arvuti ja kohtvõrk, modemikaart võimaldab arvutil suhelda telefonivõrguga jne.

Nn. toiteadapterid on seadmed, mis muundavad elektrivõrgu vahelduvpinge näit. sülearvuti toiteks sobivaks alalispingeks

Vt. ka controller