NAS (Network-Attached Storage)võrgumälu Võrgumälu on arvutivõrgu tööjaamadele rakendusi serveeriv kõvakettaseade, millel on oma võrguaadress ja mis ei kuulu kohtvõrgu serveri koosseisu. Mäluseadme ja selle halduse lahutamine kohtvõrgu serverist võimaldab kiiremini serveerida nii rakendusprogramme kui faile, sest nad ei konkureeri omavahel ühele ja samale protsessoriressursile.

Võrgumäluseadmed ühendatakse kohtvõrku (harilikult Ethernet’i võrk) ja neile omistatakse IP aadress. Peaserver vastendab failinõuded võrgumälu failiserverile.

Võrgumälu koosseisu kuuluvad kõvakettad, sh mitme kettaga RAID-süsteemid ning tarkvara failiasukohtade konfigureerimiseks ja vastendamiseks võrgumälule. Võrgumälu võib vaadelda sammuna järgmise, kõrgema taseme mälusüsteemi poole, mida nimetatakse SAN.

NAS tarkvara suudab harilikult kasutada mitmeid võrguprotokolle, sh Microsoft’i Internetwork Packet Exchange ja NetBEUI, Novell NetWare Internetwork Packet Exchange ja Sun Microsystems’i Network File System. Konfigureerimine, sh kasutajaõiguste seadmine, on tavaliselt võimalik veebilehitseja kaudu