TB (terabyte)terabait Traditsioonilises binaartähistuses 240 = 1.099.511.627.776 baiti ehk ligikaudu 1000 gigabaiti ehk 1 miljon megabaiti ehk 1 biljon baiti. Rahvusvahelised standardiorganisatsioonid soovitavad seda ühikut nimetada tebibaidiks (TiB), sest SI mõõtühikute süsteemis 1 TB = 1012 = 1 000 000 000 000 baiti