X.509ITU-T standard, mis määrab ära avaliku võtme sertifikaatide, äravõetud sertifikaatide nimestike ja volitamissertifikaatide vormingud ning sertifitseerimisradade valideerimisalgoritmi