socket (1)sokkel IP-protokollil põhinevas võrgus, näiteks Internetis, nimetatakse antud hosti sokliks sidekanali otspunktina toimivat IP-aadressist ja pordinumbrist koosnevat identifikaatorit (Cisco määrang). Sageli loetakse sokli määrangusse kuuluvaks ka kasutatav sideprotokoll (harilikult TCP või UDP )

Vt. ka Winsock