VBScript (Visual Basic Scripting)Visual Basic skriptikeel Skriptikeel, mille töötas välja Microsoft oma veebibrauserile Internet Explorer. Põhineb programmikeelel Visual Basic, kuid on palju lihtsam ära õppida. Sarnaneb mitmes mõttes JavaScript’ile, võimaldades veebiautoritel lisada veebilehtedele selliseid interaktiivseid juhtimiskäske nagu nupud ja kerimisribad.

VBScript’i kasutatakse laialdaselt nii kliendipoolseks andmetöötluseks kui serveripoolseks andmetöötluseks (vt. ASP) Windows NT ja Windows 2000 serverites. Kuna VBScript on ActiveX-skriptikeel, siis kasutatakse seda ka koos Windows Script Host’iga kohalike funktsioonide jaoks Windows’i arvutitel

Vt. ka JScript