8-VSB (8-level Vestigial SideBand)8-tasemeline jäänuk-külgriba Digitaaltelevisioonis kasutatav modulatsioonimeetod USA-s. See minimeerib häirete tekitamist NTSC analoogsignaalides, mida peab edastama samaaegselt digitaalsignaaliga kuni aastani 2006. NTSC kasutab analoog-VSB modulatsióoni

Vt. ka OFDM