DTV (Digital Television)digitelevisoon DTV on selline televisioonisüsteem, kus signaali edastamine toimub digitaalsel, mitte analoogkujul nagu varasemate PAL, SECAM või NTSC süsteemide puhul. Prognoositakse, et DTV tõrjub analoogtelevisiooni täielikult välja lähiaastatel. Esimesena lõpetas analoogtelevisiooni edastamise Luksemburg (2006), järgnesid Soome, Andorra, Rootsi, Norra ja Šveits (2007), Belgia ja Saksamaa (2008) ning USA (2009). Eestis lõpetatakse analoogtelevisiooni edastamine ning minnakse täielikult üle digitelevisioonile 1. juulist 2010.a.

DTV eelisteks on:

Digitelevisiooni kolm tähtsamat standardit on ATSC (Põhja-Ameerika, Kanada, Lõuna-Korea, Taiwan, Argentiina), DVB (Euroopa) ja ISDB (Jaapan). Kõik kolm kasutavad pilditihenduseks MPEG-2 vormingut ja helitihenduseks vormingut Dolby Digital. DVB ja ISDB kasutavad ka MPEG helitihendust. Digitelevisioon ei ole mitte seesama, mis HDTV (High-Definition Television). HDTV on uus televisioonivorming, mis erineb vanematest vormingutest pildi proportsioonide ja pikslite arvu poolest ning mida võib edastada nii analoog- kui digitaalkujul ja mille pildikvaliteet on palju parem kui vanadel süsteemidel. Kuna aga DTV sobib ideaalselt HDTV-ga kokku, siis tõenäoliselt need kaks tehnoloogiat tulevikus ühendatakse.

Eestis on digitelevisiooni saatjaid paigaldatud alates 2006.a. ning 2010.a 1. juulist lülitatakse kõik analoogtelevisiooni lõplikult välja. Pärast seda saab Eesti teleprogramme vaadata ainult digiteleriga või tuleb oma analoogteleri ja detsimeeterlaine-antenni vahele ühendada digibox. Digitelerit ostes tuleb kontrollida, kas teleril on Eesti Digilevi logo. Kui logo on olemas, siis see teler sobib Eesti digisaadete vaatamiseks.