PAL (Phase Alternation Line)faasivaheldusega liin PAL on üks kolmest enamlevinud televisoonistandardist ja on kasutusel peam. Lääne-Euroopas ning suurematest riikidest Argentiinas, Brasiilias, Hiinas ja mõnel pool mujal. Eestis oli varem kasutusel SECAM, viimasel ajal on ka meil üle mindud PAL-süsteemile. Nii PAL- kui SECAM-süsteemi puhul on ridade arv ekraanil 625 (NTSC süsteemi puhul on see 525). Ka siin on kasutusel nn. ülerealaotus ja kuna võrgusagedus Euroopas on 50 Hz, siis kulub ühe täiskaadri saamiseks 1/25 s. PAL ja NTSC süsteemide värvidefinitsioonid on veidi erinevad. SECAM on kasutusel Prantsusmaal, end. N. Liidu riikides, Ida-Euroopas ja arengumaades, USA-s ja Jaapanis on kasutusel NTSC süsteem