VSB (Vestigial SideBand)jäänuk-külgriba Üks amplituudmodulatsiooni (AM) liike, mida nimetatakse ka VSB-AM. Selle meetodi korral kasutatakse saatepoolel pärast kandevlaine moduleerimist kasuliku signaaliga spetsiaalset filtrit, mis surub maha suurema osa alumisest külgribast, lastes läbi ainult ülemise külgriba, kandevsageduse ja selle lähedal paikneva osa alumisest külgribast. Seda osaliselt kasutatavat alumist külgriba nimetataksegi jäänuk-külgribaks. Kuigi kogu informatsiooni saatmiseks piisaks ainult ühest (ülemisest) külgribast, siis näit. televisioonis võimaldab jäänuk-külgriba kasutamine
  • teha televiisori elektroonikaskeemi lihtsamaks ja odavamaks
  • parandada pildikvaliteeti, sest videosignaali puhul olulisi madalsageduslikke komponente edastatakse kokkuvõttes suurema võimsusega (need sisalduvad nii ülemises külgribas kui jäänuk-külgribas)
  • kasutada videosignaali eraldamiseks kandevsagedusest diood-detektorit
  • vähendada telekanali ribalaiust peaaegu 2 korda võrreldes topeltkülgribameetodiga ja saada praktiliselt sama head pildikvaliteeti

Jäänuk-külgribamodulatsiooni kasutatakse ka kaablimodemites ja digitaaltelevisiooni maapealsetes saatejaamades

Vt. ka 8-VSB