WSDL (Web Services Description Language )Protokoll veebiteenuste kirjeldamiseks ja neile teenustele juurdepääsu võimaldamiseks. See Microsoft’i ja IBM’i koostöös valminud protokoll kirjeldab teenuse poolt kasutatavaid protokolle ja vorminguid.

WSDL-kirjeldusi saab paigutada UDDI kataloogi, mis kujutab endast XML-põhist ülemaailmset firmade registrit, kus firmad saavad ennast ja oma teenusi Internetis kirjeldada.

WSDL’i aluseks on Microsoft’i SOAP-protokoll (Single Object Access Protocol) ja IBM’i NASSL (Network Accessible Service Specification Language)