application-centric EDIrakendusekeskne EDI Traditsioonilise elektroonilise andmevahetuse (EDI) edasiarendus, mis kasutab turvalisi andmeedastusmeetodeid, et võimaldada turvalist infovahetust turvaliste rakenduste vahel, mis tavaliselt asuvad erinevates firmades (näit. müüja ja ostja). Taoliste turvatud rakenduste kasutamine firmade intranettides ja ekstranettides on kiirem, odavam ja efektiivsem kui traditsiooniline EDI