CAB file (cabinet file)kapifail Microsoft kasutab kapifaile selleks, et mahutada sinna eelnevalt kokkupakitud (tihendatud) faile, mis kuuluvad mingisse komplekti ja mida on vaja koos Internetist või intranetist alla laadida või flopiketastele salvestada. See kiirendab allalaadimisprotsessi, sest serveri poole tuleb pöörduda ainult üks kord ja laadida alla kapifail, mitte aga kõiki faile ühekaupa. Microsoft kasutab kapifaile oma tarkvaratoodete levitamisel (nt. PowerPoint, Microsoft Office ja Microsoft Money). Kui tarkvara hakatakse installeerima, siis pakitakse kapifailis sisalduvad failid lahti ja kopeeritakse ettemääratud kataloogidesse kasutaja arvuti kõvakettal.

Kapifaili nimelaiendiks on ".cab"