RGBA (Red-Green-Blue-Alpha)Värvusruum, mis saadakse, kui RGB värvusruumile lisatakse läbipaistvuse kanal (alfa-kanal) . Nagu RGB, nii ka RGBA on aditiivne värvusruum, st mida rohkem värvi lisate, seda heledama pildi saate. Tuntuim RGBA värvusruumi toetav pildivorming on PNG