mirroringpeegeldamine Andmete dubleerimine teises, eemalasuvas arvutis. Peegeldamist kasutatakse andmete varundamiseks või selleks, et andmed paikneksid kasutajale lähemal. Nt suure külastatavusega veebisaite peegeldatakse mitmes serveris üle maailma, et vähendada põhiserveri koormust ja hajutada võrguliiklust