I2C (Inter-IC) busKahesuunaline kahesooneline järjestiksiin, mida kasutatakse intergraalskeemidevahelise ühenduslülina. Philips töötas selle välja 20 aastat tagasi masstoodete tarvis (televiisorid, videomagnetofonid ja audioseadmed). Tänapäeval kasutatakse I2C siini peamiselt manussüsteemides.

I2C siinil võib olla 3 erinevat andmekiirust: standard-, kiir- ja ülikiirrežiim. Standardrežiimis on andmekiirus 100 kbit/s, kiirrežiimis 400 kbit/s ja ülikiirrežiimis kuni 3,4 Mbit/s. I2C siin toetab 7-bitise ja 10-bitise aadressiruumiga ning mitme erineva tööpingega seadmeid