PDP Context (Packet Data Protocol Context)PDP kontekst GPRS-võrgu kasutamiseks peavad mobiiljaamad ja võrk kooskõlastama teatud parameetrite komplekti, mis toetab mobiiljaamast väljuvat ja sellesse saabuvat andmevooliiklust. Nende parameetrite hulka kuuluvad: selle välisvõrgu identifikaator, millega mobiiljaam tahab suhelda ning selles võrgus tunnistatav PDP aadres (näit. IP aadress Internetis), GGSN’i aadress, QoS jne. Kõiki neid parameetreid kokku nimetataksegi PDP kontekstiks. Konteksti eluajal võivad mõned parameetrid muutuda vastavalt sellele, kuidas mobiiljaam võrgus liigub. Samuti võib mobiiljaam korraga aktiveerida mitu PDP konteksti, et pidada samaaegset ühendust mitme võrguga (näit. Internetiga ja firma intranetiga)