AUI (Attachment Unit Interface)lisaplokiliides Standardses Ethernet-kohtvõrgus kasutatav võrguliides, mis kujutab endast võrgukaardil paiknevat 15 jalaga DB-15 pesa. Võrgukaabliga ühendatud transiiver ühendatakse sellesse pessa