wearable computerkantav arvuti Arvuti, mis kinnitatakse keha või rõivaste külge ning millega suheldakse kõnetuvastuse ja kuvarprillide (HMD - Head Mounted Display) abil. Selline arvuti on täielik kõvakettaga personaalarvuti, kusjuures kõvaketta konstruktsiooni on tugevdatud, nii et see peab paremini vastu põrutustele ja temperatuurimuutustele. Kuvarprille kantakse nagu tavalisi prille ja need tekitavad kasutaja näo ees hõljuva kuvari illusioooni

Vt. ka portable computer, mobile computer