trilinear filteringtrilineaarne filtreerimine Tekstuurivastenduse meetod, mis annab kõige realistlikumaid kujutisi ja nõuab ka kõige rohkem arvutamist. Seda meetodit kasutatakse koos MIP-vastendusega, mis võimaldab saada erineva sügavusega tekstuurivasteid.

Ekraanipikslite asukoha vastendamiseks vastavale punktile kahes lähimas tekstuurivastes (MIP-vastes) kasutatakse teatud algoritmi. Kõigepealt arvutatakse välja nelja ümbritseva teksli atribuutide (värv, alfa jne) kaalutud keskmised (tehakse bilineaarne filtreerimine) ja seejärel rakendatakse ekraanipikslile nende kahe tulemuse kaalutud keskmine. Seda protsessi korratakse iga tekstureeritava objekti piksli jaoks.

Termin "trilineaarne" tähendab seda, et interpoleerimine toimub kolmes mõõtmes (horisontaalselt, vertikaalselt ja sügavuti)

Erinevalt bilineaarsest filtreerimisest muudab trilineaarne filtreerimine kuvataval maastikul toimuva liikumise realistlikuks isegi kiire liikumise korral

Trilineaarset filtreerimist nimetatakse ka trilineaarseks interpoleerimiseks

Vt. ka bilinear filtering