MIP mappingMIP-vastendus 3-mõõtmelises graafikas kasutatav tekstuurivastenduse meetod kaugemalasuvate tekstuuride visualiseerimise kiirendamiseks ja nende tekstuuride "tähnilisuse" kõrvaldamiseks.

Ühest etteantud tekstuurist genereeritakse mitu uut tekstuuri, et paremini visualiseerida sedasama tekstuuri väiksemas mastaabis. Näit. kui meil on 128x128 piksli suurune tekstuur, siis programm arvutab välja selle tekstuuri 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 2x2 ja isegi 1x1 piksli suurused versioonid. Kui nüüd seda tekstuuri on vaja visualiseeida kauguses asuval objektil, on vastavad väiksemamõõdulised tekstuurid juba valmis kasutamiseks. Kui programm peaks iga kord näit. 32x32 pikslise tekstuuri pikslid uuesti välja arvutama esialgse 128x128 pikslise versiooni alusel, siis tuleks pilt tähniline, sest mitte alati ei vali programm arvutuse aluseks ühtesid ja samu piksleid ning seetõttu võime antud pikslile saada iga kord erineva värvuse.

MIP-vastendust kasutatakse koos teiste tekstuurivastendusmeetoditega, et saada erineva realismitasemega tulemusi. Koos bilineaarse filtreerimisega kasutatakse MIP-vastendust sageli ning trilineaarse filtreerimise juures kasutatakse seda alati.

"MIP" tuleb sõnadest "multi in parvo", mis ladina keeles tähendab "palju väikses kohas"

Pildi vasakule poolele on rakendatud bilineaarset filtreerimist koos MIP-vastendusega ja paremale poolele ilma MIP-vastenduseta