BPL (Broadband Power Line) communicationlaiaribaline elektriliiniside Elektriliinide kasutamine kiireks (laiaribaliseks) andmesideks Andmete edastamiseks kasutatakse kõrgsagedust, mida kantakse elektriliine mööda koos 50 Hz sagedusega elektrivooluga. Vastava modemi võib ühendada suvalise vooluvõrku ühendatud pistikupesaga. See tehnoloogia on edukaks osutunud eelkõige Euroopas, sest iga 220 V trafo juurde monteeritud tugijaam võib teenindada kuni 300 klienti. Kuna Põhja-Ameerika 110 V trafod suudavad teenindada ainult väikest arvu kliente, siis seal pole BPL erilist levikut leidnud.

Üks BPL’iga seotud probleeme on ka see, et kuna väljas paiknevad elektriliinid pole varjestatud, siis varjestamata kõrgsagedus võib põhjustada häireid mobiiltelefonivõrkudes ning politsei- ja päästeteenistuse raadiosides