broadband (2)lairiba-, laiaribaline Sidemeetod, kus üht juhet mööda edastatakse samaaegselt mitut signaali. Lairibaülekannet kasutatakse näit. kaabeltelevisioonis, kus üht koaksiaalkaablit mööda jõuab televiisorini sadu teleprogramme ja sama kaablit saab kasutada ka andmesideks. Koaksiaalkaabel võimaldab üle kanda signaale sagedustega paarikümnest hertsist kuni mõnesaja megahertsini. Paljude signaalide samaaegseks ülekandeks üle sellise kaabli kasutatakse sagedusjaotusega multipleksimist, s.t. iga signaali jaoks eraldatakse oma sagedusriba, mille laius sõltub edastatava signaali iseloomust. Näit. helisignaal vajab kitsamat ja videosignaal palju laiemat sagedusriba. Andmeside tarvis eraldatakse üks telekanal ribalaiusega 6 MHz ning arvuti ja kaabli vahel peab olema modem, mis andmete saatmisel moduleerib kandevsagedust arvutist tuleva digitaalsignaaliga ja vastuvõtul demoduleerib signaali (eraldab digitaalsignaali kandevsagedusest)

Põhiribaülekanne seevastu võimaldab ühes kanalis korraga üle kanda ainult üht signaali. Andmesides, sealhulgas ka enamikus kohtvõrkudes, kasutatakse põhiribaülekannet. Erandiks on B-ISDN võrgud, kus kasutatakse lairibaülekannet