basebandpõhiriba Sidesüsteemides moduleerimata ja multipleksimata signaali sagedusriba. Andmesidevõrkude puhul nimetatakse põhiribaülekandeks puhtalt digitaalse signaali ülekannet, samas kui digitaalsignaaliga moduleeritud raadiosagedusliku signaali ülekannet nimetatakse lairibaülekandeks.

Arvutites ja arvutivõrkudes toimub signaali töötlemine põhiribas (pingeimpulssidena). Impulsside ülekandeks põhiribas kasutatakse kogu põhiriba ribalaiust ning mitme andmekomplekti samaaegne ülekanne saavutatakse ajajaotusega multipleksimise (TDM) abil. Lairibasüsteemides kasutatakse mitme signaali samaaegseks ülekandeks erinevaid kandevsagedusi ehk sagedusjaotusega multipleksimist (FDM) .

On olnud kasutusel ka videokonverentsi- ja andmevõrke, mis olid lairiba-, mitte põhiribavõrgud. Vanad analoog-televisioonivõrgud olid samuti lairibavõrgud