modulatemoduleerima Kandevlainet signaali taktis muutma. Levinumad modulatsioonimeetodid on: Signaaliga moduleeritud kandevlaine edastatakse üle võrgu ja sihtpunktis toimub demoduleerimine, s.t. signaal eraldatakse kandevlainest. Moduleerimisseadet nimetatakse modulaatoriks ja demoduleerimisseadet demodulaatoriks. Modemis on ühendatud mõlemad funktsioonid ja siit ka nimetus modem - MOdulaatorDEModulaator