HTTP headerHTTP päis Kirje, mida saadavad üksteisele üle HTTP protokolli suhtlevad kliendid ja serverid. Päis kujutab endast tekstistringi, mida võib saata koos sisuga, mida ta kirjeldab, või ka hoopis ilma sisuta. On olemas nii spetsiaalsed nõuete-vastuste päised kui ka mõlema - nii kliendi kui serveri - poolt kasutatavad päised sisu või keskkonna kirjeldamiseks või vastavate päringute tegemiseks. Sageliesinev nõudepäis on näit. serverile saadetav If-Modified-Since, mille peale server saadab faili välja ainult sel juhul, kui seda on pärast teatud kuupäeva ja kellaaega muudetud

HTTP päist ei maksa segi ajada HTML-dokumendi päisega