implementationteostus, teostamine Projekti muundamine tarkvara- ja/või riistvara komponentideks, millegi füüsiline realiseerimine. Näit. lause "on olemas selle protokolli mitmesuguseid teostusi" tähendab, et on olemas mitu tarkvaratoodet, mis täidavad seda protokolli. Arvutisüsteemi teostus tähendab uue riistvara ja süsteemitarkvara installeerimist. Infosüsteemi teostus tähendab uute andmebaaside ja rakendusprogrammide installeerimist ning uute käsiprotseduuride kasutuselevõtmist