text stringtekstistring, tekstsõne Baidijada, kus iga bait vastab ühele tähemärgile (näit. ASCII koodis).

Sama, mis character string