LMTP (Local Mail Transfer Protocol)kohalik meiliedastusprotokoll Protokoll, mis on kasutatav ESMTP protokolli alternatiivina juhtudel, kui meilisaajal puudub ootejärjekorra funktsioon. LMTP on rakenduskihi protokoll, mis töötab TCP/IP protokolli peal. Esmalt defineeriti see kui RFC 2033 ning see kasutab (mõningate muudatustega) ESMTP süntaksit ja semantikat. Seda tuleks kasutada ainult eelneva spetsiifilise ülesseadmise ja konfigureerimisega ning seda ei tohi kasutada TCP pordis 25 (see on SMTP port)