speech synthesiskõnesüntees Kõnesünteesiks nimetatakse inimkõne matkimist arvuti abil. Seda kasutatakse kirjaliku informatsiooni muundamiseks kuuldavaks informatsiooniks seal, kus see on otstarbekas, iseäranis aga selliste mobiilrakenduste nagu kõnega juhitav e-post ja ühendatud sõnumivahetus. Kõnesünteesi kasutatakse ka nägemispuudega inimeste abistamiseks. Näiteks võib arvuti lugeda kõva häälega ette kogu ekraanil leiduva teksti.

Kõnesüntees on kõnetuvastuse paariline. Esimesena üritas kõnet sünteesida Christian Kratzenstein, kes ehitas inimese kõneorganit jäljendava aparaadi, et demonstreerida füsioloogilisi erinevusi viie pika vokaali moodustamise vahel. Esimest täisfunktsionaalset kõnesüntesaatorit VODER (Voice Operating Demonstrator) näitas Homer Dudley 1939 a. maailmanäitusel. Selle aluseks oli firmas Bell Laboratories 30-ndate aastate keskel tehtud uurimistöö