color gamutvärvihaare Värvihaardeks nimetatakse värvitoonide kogumit, mida värvisüsteem suudab kuvada või printida. Inimsilm näeb palju rohkem erinevaid värvitoone kui neid suudab kuvada või printida mistahes värvusmudel.

Kuvariekraanil kasutatakse RGB ja printimisel CMYK värvusmudelit. RGB värvihaare sisaldab neid värvusi, mida kuvab arvutimonitor või teleriekraan, s.t neid värvusi, mida saab esitada punase, rohelise ja sinise kombinatsioonidena. Seepärast ei ole monitoril võimalik täpselt kuvada mõningaid värvusi nagu näit. puhas taevassinine või puhas kollane.

CMYK värvihaare on väiksem ja sisaldab ainult värvusi, mida saab printida värvitinte kasutades. Kõige rohkem värvitoone sisaldab Lab värvihaare

A - Lab värvihaare
B - RGB värvihaare
C - CMYK värvihaare

Skannerid ja kuvarid kasutavad RGB värvusmudelit ja printerid CMYK värvusmudelit. Nagu jooniselt näha, on nende mudelite värvihaarded on küll lähedased, kuid ei kattu täielikult ning võib juhtuda, et väljaprinditud pildi värvid erinevad sisseskaneeritud pildi värvidest. See tähendab, et originaalpilt sisaldab värvitoone, mis on küll olemas RGB värvihaardes, kuid jäävad väljapoole CMYK värvihaaret