DSS (Distribution System Services)jaotusteenused IEEE 802.11 võrkudes pakub jaotussüsteem viit teenust: ühendamine, taasühendamine, lahtiühendamine, jaotamine ja integreerimine. Kolm esimest teenust tegelevad jaama mobiilsusega. Kui jaam liigub omaenda baasteenusekomplekti (BSS - Base Service Set) alas või on paigal, siis nimetatakse jaama liikuvust "mitteüleminevaks" (No-transition). Kui jaam liigub baasteenusekomplektide vahel ühes ja samas laiendatud teenusekomplekti (ESS - Extended Service Set) alas, nimetatakse selle liikuvust "BSS-üleminevaks" (BSS-transition). Kui jaam liigub erinevate ESS-teenuste BSS-teenuste vahel, nimetatakse selle liikuvust ESS-üleminevaks (ESS-transition).
  • Ühendamine (Association). Kui jaam tahab kasutada kohtvõrku, siis peab ta end ühendama BSS-infrastruktuuriga. Selleks on teenus "Association", mis ühendab jaama võrgu pääsupunktiga. Ühendused on oma olemuselt dünaamilised, sest jaamad liiguvad, neid lülitatakse sisse ja välja. Jaam võib olla ühendatud korraga ainult ühe pääsupunktiga. See tagab, et DS teab alati, kus jaam asub. Ühendus toetab mitteüleminevat liikuvust, kuid sellest ei piisa BSS-üleminekuteks.
  • Taasühendamine (Reassociation) See teenus võimaldab jaamal oma ühendust ümber lülitada ühest pääsupunktist teise. Nii ühendamist kui taasühendamist algatab jaam.
  • Lahtiühendamine (Disassociation) Lahtiühendamist võib algatada ükskõik kumb pool. Lahtiühendatud jaam ei saa andmeid saata ega vastu võtta. ESS-üleminekul tugi puudub ning jaam peab üleminekul teise laiendatud teenusekomplekti ühenduse taasalgatama.
  • Jaotamine (Distribution). Jaotamine on lihtsalt andmete toimetamine saatjalt ettenähtud vastuvõtjale. Sõnum saadetakse kohalikule pääsupunktile (sisend-pääsupunkt) ning seejärel jaotatakse läbi jaotussüsteemi sellele pääsupunktile (väljund-pääsupunkt), millega on ühendatud sõnumi saaja. Kui saatja ja vastuvõtja asuvad ühes ja samas baasteenusekomplektis, siis on sisend- ja väljund-pääsupunkt üks ja sama. Seega jaotusteenus kutsutakse loogiliselt välja sõltumata sellest, kas andmed liiguvad läbi jaotussüsteemi või mitte.
  • Integreerimine (Integration). Integreerimist kasutatakse siis, kui väljund-pääsupunkt on portaal. Nii integreeritakse 802.x kohtvõrgud 802.11 jaotussüsteemiga